2016-2017

20161106_leedjesmatinee

——————————————————————————-

Blindj Mit – Waat doon veer ós aan ? (Sjlager 2017)

——————————————————————————-

Teks: Jos Even

Melodie: Jos Even / Luc Janssens

Neutjes: Jan Theelen

Artieste: Blindj Mit

Titel: Waat doon veer ós aan ?

——————————————————————————-

 

Refrein:

Waat doon veer ós aan, mit vastelaovend

Waat doon veer ós aan, mit dees dol daag

De zörg van de baan, mit vastelaovend

Sjei oet, gein gezump, laot kómme waat kump

 

Koeplette:

Ich höb oppe zolder, ’n kis vol mit kolder

Sjpesjaal veur die daag, van holderdebolder

Zo vol van aroma, dae bóntjjas van oma

Dae waas oojts zo gaaf, noe vraog ich mich aaf

 

Meug van ’t sjpringe, heis van ’t zinge

Doe hads toch dae wien, neet mit beer mótte minge

Truuk op mien kamer, de man mit de hamer

Dae houwde mich paaf, noe vraog ich mich aaf:

 

Brök:

Ich höb noe besjlaote, te viere mit maote

Te weite mit vrunj, die ’t neet kinne laote

Ich kóm ze weer taege, dae sjaele, dae laege

Die zeen neet zo braaf, geine vreug zich nog aaf:

——————————————————————————-

Op Good Gelök – Ich kóm hie trök (genomineerd)

——————————————————————————-

Teks: Wim Kemp

Meziek: Wim Kemp

Neutjes: Jo Aubert / Jan Theelen

Artieste: Op Good Gelök

Titel: Ich kóm hie trök

——————————————————————————-

Gepak en gezak trek ich door de waereld róndj

Gein landj is mich te wied, ich laef wie eine vagebóndj

’t Ganse jaor backpacke en nörges blieve plekke

Mien veut die blieve sjtappe, bön altied óngerwaeg (2x)

Maar, eder jaor óm, dezellefde tied

Zeen ze mich dao, drie daag aeve kwiet,

drie daag aeve kwiet, drie daag aeve kwiet

 

Refrein:

Ich kóm hie trök, kóm hie altied weer trök

Al mót ich oppe knieje of loupe oppe zök (2x)

Euver de waereld zeuk ich mien gelök

Maar veur de vastelaovend kóm ich gaer terök (2x)

 

Gepak en gezak door de vastelaovend haer

Gein cente oppe tes, en toch veul ich mich miljonair

Sjlaon nao drie daag de klokke, dan bön ich weer vertrokke

Want nao asgoonsdaag loup ich, mich zellef in de waeg (2x)

Maar, eder jaor óm, dezellefde tied

Zeen ze mich dao, drie daag aeve kwiet,

drie daag aeve kwiet, drie daag aeve kwiet

 

Tössesjtök:

Van allemaol die waereldwónjere

Is Limburg toch ’t-meis biezónjere

De vastelaovend haet mich, haet mich ingepak

Sins ich mit dich, mit dich bön doorgezak (2x)

 

Inj:

Ich kóm hie trök, ich kóm hie altied trök

Al mót ich oppe knieje of loupe oppe zök, oeh

——————————————————————————-

Amber en Britt – Kloksjlaag vastelaovend (genomineerd)

——————————————————————————-

Teks: Jos Even

Melodie: Jos Even

Neutjes: Hub Boesten

Artieste: Amber & Britt

Titel: Kloksjlaag vastelaovend

——————————————————————————-

Refrein:

Kloksjlaag vastelaovend sjleit de vlam weer in de pan

Dan brantj hie ’t verlange waat nemes blusse kan

Kloksjlaag vastelaovend sjteit de joeks weer veur de deur

Kloksjlaag vastelaovend krieg Limburg weer kleur

 

Koeplette:

Nel sjteit in de regel

Oere veur de sjpegel

Mer waert ’t vastelaovend dan duit ’t zich get aan

Dan maak ’t zien pekske oet ’n sjtök van de vaan

Dan geit de sjmienk oppe naas

Sjoem in ’t glaas en guf ’t weer ‘ns gaas!

 

Har is zónne doje

Noojts zal hae zich spoje

Mer mit de vastelaovend det is noe aopebaar

Ging d’r mit de Prins door de biljaar

Toen zoot de sjmienk oppe naas

Sjoem in ’t glaas en goof t’r weer ‘ns gaas

 

Brök:

Nieks is meer ’t zelfde

Nao d’n elfde van d’n elfde

Dan geit de sjmienk oppe naas

Sjoem in ’t glaas, en gaeve veer weer gaas!

——————————————————————————-

Van Alles Get – Mit vastelaovend moog alles (winnaer jeug)


 

Teks: Ronald Vorage20160208_optochneeldeilnaemers-86

Meziek: Clemens Maessen, Ronald Vorage, Hub Boesten

Neutjes: Hub Boesten

Artieste: Van Alles Get

Titel: Mit vastelaovend moog alles

——————————————————————————-

Refrein:

Maar mit de vastelaovend, dan is alles good

Dan höbbe pap en mam “’t alles moge” in ’t blood

Dan vraoge veer ein rooj naas en ein sjoon gesjmienk gezich

En kriege veer zat sjips en limonaad veur dich en mich

Es veer ós amusere, is ’t veur häör nog neet gedaon

En kin dae vastelaovesdaag väöl uurkes verder gaon

Koeplette

Moog ich op de I-pad, moog ich op de tillefoon

Moog ich nao de bios, want dae film is zo sjoon

Moog ich nog ein zekske sjlók, moog ich dit en moog ich det

“Sjeij oet mit zeure”, heur ich dan, doe mós altied get

Moog ich oppe trampo, moog ich oppe sjómmel in de haof

Moog ich noe ein keukske, want det had-se mich belaof

Moog ich sjpele oppe wii, moog ich dit en moog ich det

“Sjeij oet mit zeure”, heur ich dan, doe mós altied get

Letste

Refrein:

En kinne al die regelkes ein waekske nao de maon

En hove veer nog lang neet nao ós bedje toe te gaon

——————————————————————————-

Ceryll Aubert -’t Is weer zo wied

——————————————————————————-

Teks: Ceryll Aubert

Meziek: Ceryll Aubert/Hub Boesten

Artiest: Ceryll Aubert

Titel: ’t Is weer zo wied

——————————————————————————-

De sjtraote versierd, de miense verkleid

Wo det ich ouch kóm, dao is sjpass geheid.

D’n aovend is jóngk, ich bön nog neet meug

Limburg waert wakker, gein sjtad die nog sjleupt

En ich zègk: Hey! ’t Is weer zo wied

Ich zègk: Hey! ’t is weer zo wied

 

Refrein:

Vastelaovend zit mich in ’t hert

Ich wil danse door de nach

Vastelaovend zit mich in ’t hert

Hiej höb ich zolang op gewach

Want ich kin ech neemeer stoppe, ’t geit maar door

Toet asgoonsdaag bön ich… Vastelaovesvierder

Na, na, na… na, na… na,na,na,na,na….

Na, na, na… na, na… na,na,na,na….

 

Danse op meziek, zit de radio aan

’t bóns in mien hert, veer gaon d’r taege aan

De ganse lange daag, mit vrunj aan dien ziej

Hiej is ’t te doon, hiej heurt ederein biej

En ich zegk: Hey! ’t Is weer zo wiet.

Ich zegk: Hey! ’t Is weer zo wiet.

——————————————————————————-

De Neelder Meide – 11….de gekke zellef

——————————————————————————-

Teks: Pieter Classen

Meziek: Pieter Classen / Hub Boesten

Neutjes: Pieter Classen

Artieste: De Neelder Meide

Titel: 11…de gekke zellef

——————————————————————————-

Refrein:

Want met 11 geit ‘t ech veur ós beginne

Moge sóms allein op stap

Met ein vriendje al betrap

En veer zin noe 11 jaor ouch al vriendinne

Vastelaovend gans ós dink

Sjoon verkleid en gans gesjmink

‘t Dreijt bie ós dit jaor allein óm 11

En die gekke???……Det zin veer zellef

 

Koeplette:

Al 11 jaor nao oetgekeke ‘t gekke-getal

Veer heurde toes nieks angers ‘t waas sjteeds dezelfde kal

De 11e van de 11e alle pekskes al van sjtal

En zo begós veur ós as bebies dus de karnaval

Idderein dae kiek sjteeds oet nao 11

En noe?………Zin veer ut zellef

 

Noe dit jaor veur ‘t eers allein dus nao de prinsebal

Veur kieke heel good nao de raod is det ein 11-tal?

En met de vastelaovend zuus se ós dus euveral

En 11 jaor geleje waas dit ouch al ‘t geval

Idderein dae kiek sjteeds oet nao 11

En noe?………Zin veer ‘t zellef

——————————————————————————-

 

Frank en Frank – Paprika

——————————————————————————-

Teks: Frank Scheepers

Meziek: Tof Deckers

Artieste: Frank en Frank

Titel: Paprika

——————————————————————————-

 

Refrein:

Rood-gael-greune paprika, dae sjmaak mich toch zo good

Det guf mich paeper, paeper in mien vastelaovesblood

De sjmaak dae is geweldig, de kleure zeen perfek

Aet ich paprika dan bön ich drie daag sjtapelgek

’t laeve waert mit paprika noojt saaj

Rood-gael-greun det is wo ich van haaj

 

Koeplette:

Gein andievie of koerzjet of witlofsjlaaj

Det is allemaol neet ech wo ich van haaj

Geine bloomkool, beunkes, poor of rucola

Ich höb ’t leefste rood-gael-greune paprika

De sjoonste kleure van ós vastelaoveslaeve

Jao, rood-gael-greun, dan kin se altied get belaeve

Gein kómkómmer, of tomate, eewig moos

Zónger paprika d’r bie is d’r nieks loos

 

Geine aerpel, muurkes, mais of brokkolie

Mer rood-gael-greune paprika dae mót d’rbie

De sjoonste kleure van ós vastelaoveslaeve

Jao, rood-gael-greun, dan kin se altied get belaeve

——————————————————————————-

De Neelder Garde – Hiej biej ós dao is ’t top

——————————————————————————-

Teks: Erwin Linssen

Meziek: Erwin Linssen/ Huub Lemmens

Neutjes: Huub Lemmens

Artieste: De Neelder Garde

Titel: Hiej biej ós dao is ’t top

——————————————————————————-

Vastelaovend in ‘t limburgs landj

Pak uch same , handj in handj

Vastelaovend doert maar aeve

Gaot mit ós mit óm dit te belaeve

 

Refrein:

Hiej biej ós dao is ’t top, zette de tent gaer oppe kop

Hiej biej ós dao geit ’t draan, veer sjtaon mit veuraan

Laot ós same feeste gaon, ‘t is zo sjnel gedaon

Hiej biej ós dao is ’t top, zette de tent gaer oppe kop

Hiej biej ós dao is ’t top, zette de tent gaer oppe kop

 

Koeplette:

Veer pakke ós noe same, ederein kin ‘t beame

Veer gaeve duchtig gaas, en höbbe geine baas

Ederein dae moog ‘t doon, det maak ‘t toch zo sjoon

 

Veer blieve noch waal aeve, kinne noch waal eine gaeve

Same vastelaovend viere, doot mit det zou dich siere

Laot vastelaovend nog get gaon, ‘t is toch al sjnel gedaon

 

——————————————————————————-

Huub en Monique – Kleunke, mien kleunke

——————————————————————————-

Teks: Monique vanden Adel

Meziek: Tof Deckers

Artieste: Huub Beeeren en Monique van den Adel

Titel: Kleunke, mien kleunke

——————————————————————————-

 

Refrein:

Kleunke, mien kleunke, noe kiek ins nao mich

Ónger dae sjmienk, zit ein dreuvig gezich

Kóm in mien erm, den veul se dich lich

Dan vaeg ich de träönkes van dien gezich

 

Koeplette:

Velt ’t dich zjwaor des se neet alles kins

Zo wie se det meindes en dich det wins

Dink dan mien kleunke, doe sjteis neet allein

Same, det wit se, zeen veer altied ein

Velt ’t dich zjwaor des se neet alles moogs

 

Zo wie se det haopdes en ’t gaer zoogs

Dink dan mien kleunke, haop is d’r altied

Same, det wit se, zeen veer zónger sjpiet

 

Brök:

Al waat ’t mich kos, wil ich dich gaer gaeve

Óm dich hiej te höbbe, aan mien ziej in mien laeve

Al weit ich heel good, dit hilt ins oojt op

Mer toet ’t zo wied is gaef ich neet op

——————————————————————————-

Loewieke – Vaere in de vot

——————————————————————————-

Teks: Monique van den Adel

Meziek: Tof Deckers

Artiest: Loewieke van Cruchten

Titel: Vaere in de vot

——————————————————————————-

 

Refrein:

Gein vaere in mien vot

Maar vaere oppe kop

Gein vaere in mien vot,

Nae vaere oppe kop

Det is waat ich wil

En det maak ’t versjil

 

Koeplette:

Vastelaovend viere, jao det kin ich al heel good

Same mit mien pekskes greuij ich langsaam groot

Mit de jónges van de Raod

Sjpring ich al daag in de maot

Same gaon veer draan

En die grote miense? Kinne dao neet taege-aan

Vastelaovend viere, jao det zit mich in ’t blood

 

Same mit mien vrunj guf mich goje mood

Mit de jónges hiej oet Neel

Vier ich mit hert en zeel

Same gaon veer loos

En die grote miense? Aete lever boeremoos

Brök:

Same mit dees kinjer, die kinjer hiej oet Neel,

Gaon veer ein feeske boewe, efkes gans oet ’t gareel

Dus mama’s en papa’s, gaot geer mer braaf nao hoes,

En wach maar neet op ós, veer zeen nog lang neet toes

——————————————————————————-

Duo Asblóndj – Wo bös se gewaes

——————————————————————————-

Teks: Janssen en Janssen

Meziek: Janssen en Janssen

Neutjes: Jan Theelen

Artieste: Duo Asblóndj

Titel: Wo bösse gewaes

——————————————————————————-

 

Refrein:

Wo bös se gewaes, zègk ?

Wo waar se toch haer

Ich zoog dich efkes nimmer sjtaon

Wo bös se gewaes, zègk

Wo waar se toch haer

Bön ich gebleve of bös dich gegaon

Zegk ’t mich toch ens det ich ’t neet vergaet

Waem noe waem allein gelaote haet

Wo bös se gewaes, zègk ?

Wo waar se toch haer

Dich geis mich aaf en toe te ver

 

Koeplette:

Gaon veer same sjtappe, dan nao einen kórte tied

Is ’t weer zo wied, zeen veer ós weer kwiet

Dan waert t’r weer gezóch van hiej toet aan ich weit neet wao

Dan hiej, dan dao, v’r loupe ós mer nao

En kómme veer ós taege, heur-se.. aoh

 

Och dao kump heel gauw ein inj aan al mien einzaamheid

Gluif mer det ich weit wie ’t verder geit

Ich vraog aan alle luuj nao dich in eder broen kefee

Weit geer, kwaam hiej miene leve nog veurbiej ?

En kómme veer ós taege, heur-se …hiej

 

——————————————————————————-

Vrouwluuj van de Raod – Veer lache in Neel

——————————————————————————-

 

Teks: Monique van den Adel

Meziek: Tof Deckers

Artieste: De Vrouwluuj van de Raod

Titel: Veer lache in Neel

——————————————————————————-

 

Refrein:

Veer lache es de zón sjient

Mer nog helder es ’t raegent

Want in ós Neel, jao in ós Neel

Dao zeen veer zo gezaegend

Pesjtoor rent mit de I-phone róndj

En belt ins mit de Heer

En veur des se ’t wits

Dan sjient de zón alweer

 

Koeplette:

Hiej in Neel, jao in ós Neel, hiej kint ’t neet kepot,

Waat d’r ouch gebeure zal, veer lache ós hiej rot.

Veer höbbe hiej ein hotline mit ’t Hemelse Gerech,

En waat d’r ouch mer krómp löp, pesjtoor dae breijt ‘t rech.

 

Hiej in Neel, jao is ós Neel, hiej kint de lol neet op,

Waat d’r ouch gebeure zal, pesjtoor dae los ’t op.

Veer höbbe hiej ein hotline mit ós Hemelse Papa,

En waat d’r ouch mer fout löp, pesjtoor zingk tralala

 

Hiej in Neel, jao in ós Neel, geit alles van allein

Waat d’r ouch gebeure zal, veer zeen weer oppe bein

Veer höbbe hiej ein hotline mit ‘t Hemelse Patroon

En waat d’r ouch mer sjeif geit, pesjtoor dae vindj ‘t sjoon

——————————————————————————-

Neet Veur De Poes – Dae dieke kater

——————————————————————————-

Teks: Maartje Willems-Heijckers

Meziek: Maartje Willems-Heijckers / Tof Deckers

Artieste: Neet Veur De Poes

Titel: Dae dieke kater

——————————————————————————-

‘t Is mich get mit dae dieke kater

Wo ich in bed mit wakker waer

Höb ’n dieke kop, doot mich get water

Noe sjeet op, dae kater trek van laer

Gisteraovend waar d’r nieks aan de handj

Mesjien toch get laat in bed belandj

Ich snap ’t neet, ich mein dech verrek

Want gisteraovend loog det bees nog neet in bed

 

Refrein:

Triepeltriepeltriep op de trap

Dao kómme veer klein peutjes nao baove

Triepeltriepeltriep op de trap

Dan waert der in bed róndj gesjaove

Triepeltriepeltriep op de trap

Noe sjuuf dich, dao kump d’r eine bie

Triepeltriepeltriep op de trap

Noe wiek dich, dae kater mót der bie

 

Dae kater hilt hoes in miene kop

Dae letste had ich neet mótte drinke

Die aspirientjes werke ech neet sjnel genóg

Mesjien toch dae kater mer verdrinke

Gisteraovend waar d’r nieks aan de handj

Mesjien toch get laat in bed belandj

Icht snap ’t neet, ich mein dech verrek

Want gisteraovend loog det bees nog neet in bed

——————————————————————————-

Good Koper – Meziek

——————————————————————————-

Teks: Joost Bazelmans, Martijn Knollema,

Jos Even en Theo van der Woude

Meziek: Luc Janssens

Artieste: Good Koper

Titel: Meziek

——————————————————————————-

 

Refrein:

Det is toch magnifiek

Veer make de meziek

Op sjtraot en op ’t Betjesplein

dao klink dit sjoon refrein

Wo se ouch geis

En wo se ouch sjteis: meziek!

 

Koeplette:

De juuste sjnaor kinse rake

Door same meziek te make

Dao kinse meer mit zègke

dan wäörd oet kinne lègke

Meziek is besjlis

’t Sjoonste waat t’r is

 

Loup ‘ns róndj dan heurse geliek

Dit dörp zit knatsjvol meziek

Zo make veer van ós Neel

ein prachtig sjoon geheel

Meziek is besjlis

’t Sjoonste waat t’r is

 

Brök:

Nörges klink ’t baeter nao miene zin

es op dae kilomaeter tösse Thoore en Broekhin

Veer träöte en veer zinge de ganse nach

De ganse Vastelaovend

Meziek is besjlis, ’t sjoonste waat t’r is

——————————————————————————-

FeLo – Giga vastelaovend

——————————————————————————-

Teks: Frank Scheepers, Marc Hermans

Meziek: Tof Deckers

Artieste: FeLo

Titel: Giga-vastelaovend

——————————————————————————-

 

Refrein:

’t Waert ein gi-ga-vastelaovesfeest

Want ich bön ein gi-ga-vastelaovesbeest

De meziek dae moog den gi-ga-hel

Want ich zit zo lekker in mien vel

Same waert d’r gi-ga-hel gezónge

Gi-ga-gedans en gi-ga-gesjprónge

Dao kóm ich van mien laeve neet meer aaf

Want vastelaovend det vinj ich gi-ga-gaaf

 

Koeplette:

Al daag weer det gezeiver en gezeur

En e’dre daag opnuuj daezelfde sjleur

’t Ganse jaor den zeen veer toch de klos

Mer die drie daag per jaor dan gaon veer los

 

De juf, de meister en ouch pap en mam

Veer waere sjtapelgek van det gedram

Al daag: ”doot dit, doot det, doot dit, doot det”

Mer toet asgoonsdig waert noe gi-ga-vet

——————————————————————————-

SJNAPS – De letste euro

——————————————————————————-

Teks: Wil Scheepers

Meziek: Wil Scheepers/Tof Deckers

Neutjes: Tof Deckers

Artiest: SJNAPS

Titel: De letste Euro

——————————————————————————-

 

Refrein:

Veer houwe ‘m kepot, veer houwe ‘m kepot

De letste euro, de letste euro

Det geit biej ós heel vlot, dae is heel gauw kepot

De letste euro, en laeg is weer de pot

Veer kinne ’t weer sjödde, wie minder det veer höbbe

Oet de bandj gaon veer neet sjpringe

Veer höbbe nieks te makke, de mood neet laote zakke

Gaon geweun get helder zinge

Tralalalala, tralalalala, tralalalalalalala

Tralalalala, tralalalala, tralalalalalalala

 

Koeplette:

De ouge gaon weer aope, ’t is de hoogste tied

Gein tied meer veur te sjlaope, daovan krieg se nog sjpiet

Want SJNAPS is weer in aksie, en geit weer duchtig draan

Veer naeme eine taksi, de sjollek is al aan

Allein nog effe pinne, ouch det heurt sjteeds der biej

Det is dan aeve winne, veer zeen daoróm zo vriej

 

’t vuur van vastelaovend, det brandj weer in ós lief

Zo geit det edere aovend, van sjrik sjtaon veer weer sjtief

De Kater is aan ’t mauwe, dan gaeve veer geheur

SJNAPS geit dan weer sjouwe, en klop weer aan de deur

Allein nog effe pinne, ouch det heurt sjteeds derbiej

Det is dan aeve winne, veer zeen daoróm zo vriej

——————————————————————————-

De Polkadots – Hoesvrouwepolka

——————————————————————————-

Teks: De Polkadots

Meziek: Hubert Cox Arranzjement: Hub Boesten

Artieste: De Polkadots

Titel: Hoesvrouwe Polka

——————————————————————————-

 

Refrein:

Veer höbbe det allemaol geprobeerd

Maar det vèlt toch ech verkeerd

Mit dae hoesvrouwepolka oet dae tied

Raakde veer ós helemaol kwiet

 

Koeplette:

Mien moder haet mich altied geleerd

Ein gooi hoesvrouw zeen is neet verkeerd

Die haet altied alles in de handj

En häör hoeshaje aan de kantj

 

Mien vader had ’t nao ziene zin

Hae verdeende ’t geldj in ós gezin

Es hae nao ’t werk nao hoes toe kwaam

Sjoof hae zo aan taofel aan

 

Mien kinjer zègke: noe loester ins:

Sjtop mit det poetse is óze wins

Gooj dae sjollik oet en laot de kraom

Kóm laot ós danse gaon

 

Brök:

Wasse, sjtrieke, kaoke, poetse, sjroebe, zeme, vaege, soppe

Det is waat de hoesvrouw mós

Wasse, sjtrieke, kaoke, poetse, sjroebe, zeme, vaege, soppe

Det is toch ech nieks veur ós

Veer doon ’t noe op ós meneer

En höbbe dao mit meer plezeer

——————————————————————————-

Mietzie Hendrix – Vier vastelaovend mit mich

——————————————————————————-

Teks: Mietzie Hendrix

Meziek: Ceryll Aubert / Hub Boesten

Artiest: Mietzie Hendrix

Titel: Vier vastelaovend mit mich

——————————————————————————-

 

ohoho, ohoho, ohoho-oho, ohoho, ohoho, ohoho-oho

Ich bön ónröstig, ich weit neet waat te doon,

Wo is toch ederein? Wo is de meziek?

Wo zeen de lempkes aan?

 

En dan begint ‘t …..Ich trek mien pekske aan

Pruuk en sjmienk der op, toet in de naas

De vastelaovend same mit mien vrunj

Eindelik, ‘t is weer zo wied

 

‘t Kump der aan, jao de kriebel kump weer op,

Drie daag van kleureprach, mien hert klop sjnel,

’t Kin neet kepot

 

……..ohoho, ohoho, ohoho-oho

Vier vastelaovend mit mich

Sjpring en sjans mit mich toet desse neet meer kins

Vier vastelaovend same mit dien vrunj

Handj in handj, de sjteis noojt aan de kantj

 

En es de zón dan ónger geit, dan wil ich nog neet gaon

Haaj, haaj mich vas en dans

Ohoho, ohoho, ohoho-oho

Vier vastelaovend mit mich

 

——————————————————————————-

Good Aangelag Good aangelag

——————————————————————————-

 

Teks: Jos Even

Melodie: Jos Even

Neutjes: Tof Deckers

Artieste: Good Aangelag

Titel: Good aangelag

——————————————————————————-

 

Refrein:

Wits dich waat mam van mich zag?

Doe brave jóng doe bös zo good aangelag

Doe bös van hoes oet zónne goje.

Aan dich vèlt gaar nieks te verknoje.

Dit is waat pap van mich zag:

Dien mam en ich höbbe det good aangelag.

Ich heur ze zègke ech zo dök

Van al oos poete sjtök veur sjtök

Bös dich ’t beste gelök!

 

Koeplette:

Klam waas ich gebaore, of ich haaj zónne dors

Noe drink ich jónge klaore, mer toen kreeg ich de bors

Dus wie ich waerde aangelag, höb ich mich neet bedach

Ich pakde waat ich pakke kós, en drónk oet alle mach.

Ich dach mesjiens hang ich hie waal aan de letste mem

En mam ochcherm die dach allein, wo zit bie dem de rem?

 

Ich ging toen bie de sjötterie, en al sjpróng ich in de baek

’t Zestal haaj gein plaetske vrie, veur mich ónger de raek

Toen höb ich mich zelf oetgedach, wie gaon die euversjtag?

Dus op ’t keuningssjete, höb ich good aangelag.

Veurdet ich d’r zelf erg in haaj zag dae böks al paaf

Mer wie ich langs de luip op keek haaj ich de vogel aaf!

——————————————————————————-

Josje van Cruchten – De vastelaovesro©k

——————————————————————————-

Teks: Ronald Vorage

Meziek: Ronald Vorage, Clemens Maessen, Hub Boesten

Neutjes: Hub Boesten

Artiest: Josje van Cruchten

Titel: De vastelaovesro©k

——————————————————————————-

 

Refrein:

Vastelaovend, de vastelaovend rockt mit mich

De neutjes vinje häöre waeg op mien gesjmienk gezich

Geine zaet mich waat ich mót, sjlechs oor veur sjtómme kal

Van sjmorges vreug toet saoves laat, doe vinjs mich euveral

Höb gein besef van oer en tied, sjtop mich neet in ein hok

Laot mich maar oet dae bol gaon mit dae vastelaovesrock

 

Koeplette:

De zolder is gevuld mit kraom, ’t sjteit dao väöl te lang

Es de krib nog biej de kersboum sjteit, bön ich al aan de gang

Weit neet wo ich nao zeuk, toch bön ich vriej sjnel klaor

Want ’t hoof gaar neet te passe biej dae rock van veurig jaor

 

’t Kin neet vreug genóg veur mich, meziek maak mich vitaal

Van Duits toet rock, mit eine beat of in ós eige taal

En sjtaon ich dao mit al die luuj, ein kroegje of ein plein

Dan zinge veer zo hel ‘t geit, meziek pas idderein

 

Brök:

Laot ‘t vlamme, laot ’t rocke, mit zien alle zeen veer ein

Verkleije, vastelaovend en meziek det heurt biejein