Prins Tom I

Op vriedigmiddig 13 augustus 2021 (jao, ich had eigelik veurig jaor al prins motte waere) zoot ich fijn toes te wirke wie ich ein epke kreeg van Eric Obstals. Noe gebeurt det waal vaker, meistal wilt d’r get vormgegaeve höbbe veur de Katers of mot d’r get aangepas waere oppe site of op Facebook. Maar dit keer de vroog d’r of d’r mich aeve moch belle. Netuurlijk. Ein paar minute later ging de tillefoon en nao det d’r gevraog had of ich al get had kinne doon aan de poster veur ‘t 5×11 jubileum van de jeug, vroog d’r waat ich te doon had in jannewari en fibberwari en of ich neet de veurgenger wol waere van de Katers.

Wow, jao dao waerde ich waal aevekes sjtil van, maar natuurlijk waar mien eerste reactie JAO, sjoon, gaer. Väöl weit ich verder neet meer van ’t gesjprek, maar oeteindelijk aafgejspraoke det ich d’r nog ein nachtje euver zou sjlaope, geweun veur de zekerheid. Ich höb dae middig neet vaol meer kinne wirke maar had waal eine big smile van oor toet oor dae neet meer van mien gezich ging.

Ich bön dae zelfde daag nao mien aajers gegaon om ze ’t nuujts in vertroewe te vertelle en om ’t d’r aeve euver te höbbe. Mam en pap waare netuurlijk ouch razend enthousiast. Verder ouch aeve gekeke nao de praktische zake, maar ouch det haet mich neet op angere gedachte gebrach. Ich höb de volgende daag dan ouch direc nao Eric ge-ep; natuurlijk gaon ich ’t doon!

En dan noe get euver michzellef…

Miene naam is Tom, en veurdet ich gebaore waerde waas der al sjtrontj aan de knikker. Dae zoot in ut vruchwater en daorom bön ich  in 1992 gebaore in ’t ziekehoes van Remunj in plaats van in Neel oppe Beatrixlaan. Ich bön de zoon van Piet en Willemien, breurke van Paul en broor van Lotte. Opgegreujd in Neel waovan de eerste jaore op de Beatrixlaan maar al sjnel verhoes nao Brikkenaove. Ein paar jaor geleeje bön ich oet Neel vertrokke en höb ein sjoon hoes gekoch in de Kesjtelebuurt (aad Neel). ’t Is te haope det de hoezeprieze nog ins flink gaon zakke zodet ich ouch weer in Neel kin komme woone.

Mien sjoolcarriere bön ich begos op de Montessorisjool in Neel. Erg väöl zoot d’r op det moment nog neet in. Ich deej alles op mien eige tempo en ich kos maar lestig mit mit de res van de klas. In groep 3 bön ich dan ouch ein jäorke blieve zitte. Wie ich nao de middelbare sjool ging, kwaam ’t allemaol get sjneller op gang. Mit weinig meujte höb ich dao VMBO theoretisch aagerondj, waonao ich nao ’t SintLucas in Eindhoven bön gegaon veur de MBO opleiding Interactief Vormgeven. Ich waas namelik al ein tied bezig mit ’t maake van websites en sjoon anger dinger oppe kompjoeter zo es posters en logo’s. Ouch miene tied op ’t SintLucas verleep erg flot. Ich höb toen besjlaote om nog ein paar jaor extra op en neer te treine nao ut Lampegaat (Eindhoove). Ich höb dao namelijk nog de HBO opleiding ICT & mediadesign aafrgerondj aan de Fontys hoogesjool.

Nao miene sjtudietied bön ich aan de sjlaag gegaon es UX designer. Det klinkt heel duur en sjiek, maar ’t kumpt d’r op neer det ich complexe data en softwareapplicaties op ein begriepelike manier op ’t beeldsjerm van de gebroeker touver. Ich zorg d’r eigelijk veur det de gebroeker zien werk good kint doon mit óze applicaties. Natuurlijk zorg ich d’r ouch veur det ’t d’r sjiek oetzuut. Ich höb det 5 jaor gedaon biej ein bedrief det actief waar in de Nederlanse ziekenhoeze op ’t gebied van capaciteitsmanagement, daonao höb ich ein kleine 2 jaor rondjgeloupe in de waereld van Social Media applicaties om sinds oktober 2022 in deens te gaon biej Sanoma Learning es Team Lead UX design.

Sjportief höb ich jaore gekorfbald oppe Weijer biej Ready ’60, mer dao had ich op ein gegaeven moment geine tied meer veur. Want naeve mien wirk, höb ich ouch nog mien oet de handj geloupe hobby: Morgen Media. Det bön ich gesjtart wie ich nog studeerde. In dae tied maakte ich vaol websites en drukwerk veur kleine bedrieve. Det bön ich eingelijk altied blieve doon.

Es se zo henjig bös mit de kompjoeter, dan waersse ouch nog al ins sjnel gevraog door vereniginge of se neet get wils beteikene. Ich bön dan ouch es vrijwilliger actief binnen de PR commissie van de Katers en de communicatiewerkgroep van de Vastelaovend Villaasj. Beide websites en väöle oetingen die g’r veurbiej zeet komme, komme meistal van mien handj.

Vastelaovend is mich mit de paplaepel ingegaote. Al zolang es ich mich herinner, ginge veer vreuger nao Neel om dao vastelaovend te viere. Nao de Neelder optoch en daonao nao de Soos. Ich höb döks mit gedaon aan de Kinjer Bóntje Middig. Missjien kint geer ’t uch nog waal herinnere det ich mit Thei van Chruchten op de bühne sjting. Saame zonge veer zien nummer “laeveslank”. Ein onvergaetelik moment.

’t jaor daonao waerde ich gevraog of ich neet biej de jeugraod wol komme. Omdet ich det in ‘t begin sjpannend vonj, zei ich eerst nae. Maar al snjel waas ich van gedachte verangerd en höb dao heel get jaore biej gezaete. ’t Leste jaor waar ich zelfs sjpraeksjtalmeister. Mien pap maakte de tekste en ich droog die veur op resepsies.

Ich bön in de tössetied nog sjteeds neet genaeze van ’t vastelaovesvirus. Eder jaor kiek ich d’r weer nao oet. Tegenwoordig vorm ich saame mit 3 gooj vrunj: De Hongerlep. Veer höbbe ozze toesbasis bie Café Aeve Choppe, in ’t Uuleriek. Maar natuurlijk laote veer ouch van tied tot tied os gezich in Neel zeen. Boete ’t op sjtap gaon mit de vastelaovend, vinje veer ’t ouch leuk om saame dinger te organisere biej en in samenwerking mit Café Aeve Choppe. Zo höbbe veer ós eige halfvaste fees (Aeve Vaste), höbbe v’r al ein paar keer ein pubquiz georganiseerd (Aeve Kwizze) en ouch ein Oktoberfest kinne v’r inmiddels aafvinke. Ich wis ouch direk det ich dees men es mien adjudante wol höbbe. Gelökkig zeide ze alle 3 direc jao en ich bun dan ouch bliej det om dit avontuur saame aan te gaon mit: Marc de Mol Moncourt, Toon Savelkoul en Tom Korten.

De veurbereidinge…

Vol gooje mood zeen mien adjudante en ich begós aan de veurbereidinge veur ’t prinssjap in ’t seizoen van 2021 – 2022. Regelmaotig zoote veer biej-ein mit de Katers, dachte veer nao euver de sjpreuk en de hoesorde, zeen veer meinig kleijerwinkel aafgegaon om sjoon kostuums te vinje veur de adjudante, waerde ’t prinsepak op maot gemaak, maar toen… toen veer net begoste nao te dinke euver de oetroopekt; ein nuuje lockdown. Weer zoote v’r in Nederlandj in onzekerheid door ’t coronavirus. De haop op ein normaal vastelaovesseizoen zakte al sjnel weg en de motivatie maakte plaats veur teleursjtelling. In de tössetied höbbe veer ketak gehaaje mit de Katers en net nao de feesdaag höbbe veer besjltaote det tiedes de vastelaovend gein volwaardig prinssjap meugelik is. Kort daonao kwaam d’r gelökkig waal get perspectief op de regels tiedes de vastelaovend. Oeteindelik höbbe veer in 2022 dan ouch nog kinne geneete van ein sjpontane en kleinsjalige vastelaovend, helaas nog zónger vaere, maar det gaon veer dit seizoen dubbel en diek inhaole!

Ich haop det g’r ein gooj indrök höb gekreege van waem de nuje veurgenger van de Katers moog zeen. Saame mit mien adjudante, de raod van ellef, de prinsekepel en heel Neel, gaon veer d’r get heel sjoons van maake. Ich sjloet noe aaf mit miene liefsjpreuk:

Mit vorm en kleur, Neel geit d’r veur!

Profiel van: Tom Lucas
Woonplaats: Remunj (in aad Neel, de Kesjstelnbuurt)
Laeftied: 3 x 11 – 3
Gewich: Neet te lich – neet te zjwaor
Verleef, verloof, getrouwd: Vriegezel
Sjterrebeeld: Kreef
Opleijing: Montessorisjool,

Citaverde VMBO theoretisch,

MBO Sint Lucas Interactief vormgeven en

En HBO Fontys ICT & Mediadesign

Waat bös se gewaore: Team Lead UX Design (vormgaever van software applicaties) & ongernummer mit Morgen Media
Waat wól se vreuger waere: Goocheleer wie Hans Kazan
Vereniging: De Hongerlep
Waat zól se aan dien oeterlik wille verangere: ’t beerbuukske waat zich aan’t ontwikkele is
Hobbies: Op sjtap gaon mit vrunj, get sjoon dinger vormgaeve veur De Katers en de Vastelaoves Villaasj, mien bedrief Morgen Media en aaf en toe ouch get fitness om det op sjtap gaon te kompenseere.
Sjportief hoogtepuntj: Kampioen van de competisie in de A biej Korfbalvereniging Ready ‘60
Sjportief deeptepuntj: De eerste wedstrijd waat ich in de D biej Ready sjpeelde, höbbe v’r direk verlaore mit 10 – 0.
Hoesdere: Gein
Lets gekochte LP/SeeDee/gesjtriemde meziek: LP, SeeDee? Waat is det?

Op Spotify loester ich van alles get maar ’t leefst vastelaovesmeziek natuurlik.

Waat dink se veur de sjpegel: Is mien haor noe alweer gegreujd?!
Favoriet fekansielandj: Pruuses
Favoriete drank: Beer
Favoriete tillevisieprogram: Tillevisie? Dao doon ich neet meer aan. óngerhandj waal Netflix en Videoland oetgekeke.
Wo kinne ze dich midde in de nach veur wakker make: Vastelaovend!
Bang veur: Nieks
Ich druim döks van: ’t winne van de Staatslaoterie. Det is edere keer weer mit eine kater wakker waere
Beste eigesjap: Sosjaal
Sjlechste eigesjap: Gein nae kinne zegke
Höb resjpek veur: ederein
Höb eine haekel aan: De kooi zuuver haaje
Mót lache óm: Sjaele zeiver
Vrunjsjap is: Väöl lol en plezeer maake maar d’r ouch veur mekaar zeen es ’t neudig is
Waat is belangriek veur dich: Mien vrunj en femilie
Waat zól se doon mit ein miljoen of meer: Ein hoes in Neel koupe en fulltime veur michzelf gaon wirke
Soms dink ich: Alles kump good