Waem waert de nuje Katerprins??

Daverend Prinsebal op 14 januari in Zaal de Ster
Het uitroepen van de nieuwe Katerprins !!

Op 14 januari zal bij VV de Katers weer de machtsoverdracht plaatsvinden. Zaal de Ster zal plaats van handeling zijn. Prins Sjel I Blanckers zal aftreden, en wordt diezelfde avond nog opgenomen bij SJNAPS, de Aad Prinse Klup oet Neel. We mogen met recht stellen dat Prins Sjel I terug kan kijken op een geweldig seizoen. Rond tien uur zal de nieuwe heerser over het Katerriek uitgeroepen worden. Zo rond de feestdagen is het gissen naar de naam van de nieuwe kandidaat al goed op gang gekomen. Steeds meer hardnekkige geruchten komen bovendrijven. Vooralsnog is het koffiedik kijken en is de naam van de Nuje nog niet gehoord, dit tot groot genoegen van de Prins-Keuze-Commissie. De Prins-Keuze-Commissie heeft voor ´t komende seizoen weer een geweldige kandidaat weten te strikken en alles binnenskamers weten te houden. Iemand die nog denkt de naam van de nieuwe Prins te weten kan de naam van de nieuwe kandidaat mailen naar info@dekaters.nl  U mag uw gokje ook wagen via internet: www.dekaters.nl  Onder de goede inzendingen wordt een leuke prijs verloot.

Het muzikale gedeelte van de avond wordt ingevuld door de Bertusband, geen onbekende band in ´t Katerriek . Ook de Prinsekepel zal uiteraard van zich laten horen.
Wij hopen veel Neelder Miense te begroeten op ’t Prinsebal van VV de Katers, dus wees erbij op zaterdag 14 januari, om 20.33 uur in Zaal de Ster.

KlassjeNeel.
De eerste daad na zijn uitroepen zal voor de nieuwe Prins, samen met zijn adjudanten, leden van de Raad van Elf, de Prinse-kepel en de Jeugd van de Katers, de verkoop van de nieuwe KlassjeNeel zijn. Deze prachtige dikke Vastelaoves-gezet (zegk mer book van meer dan 150 pagina’s) zal op zondagmorgen 15 januari vanaf 10.30 uur in geheel Maasniel huis-aan-huis voor de prijs van € 5,- te koop worden aangeboden. Leden van VV de Katers ontvangen deze KlassjeNeel geheel gratis.
Vanaf maandag 15 januari is de KlassjeNeel ook te koop bij Primera, Baekwaeg te Maasniel en bij Boekwinkel “de kleine Tovenaar” op de hoekstraat (voormalige RABO-Bank).

Truuk nao nuujts