’t Sjpeel geit beginne, kóm nao Neel!

In ‘t Vastelaoves-weekend van 21 toet en mit 25 fibberwarie sjtaon d’r meerdere sjoon aktiviteite op sjtapel in ós eige Neel. Prins Rob II en Jeugprins Loewieke I zalle zich dao laote kieke. Geer kómp toch zeker ouch?

Vriedig 21 fibberwarie: Aaftrap van de Vastelaovend. Dit drök bezochte aevenement, is mesjiens gein aktiviteit van de Katers, mer eigenlik moog dit óngerdeil neet ontbraeke in uch sjema. Diverse grote regionale artieste zalle häör opwachting make dae aovend. Ouch Prins Rob II mit zien adjudante Roger, Kevin en Clemens en de Raod van Ellef zalle aanwezig zin. Kóm dus op vriedigavond nao Zaal ’t Dörp!

Zaoterdig 22 fibberwarie: Vastelaovesparty in de Soos. De derde oetveuring van dit geweldige evenemint is ‘n feit en waal op zaoterdig 22 fibberwarie. Vanaaf 15.11 oer toet 18.11 oer kint de jeug terech in de Soos veur ‘ne geweldige middig vól meziek en plezier.

Zaoterdig 22 fibberwarie: Resepsie Prins Rob I. Vólgend op de Vastelaovesparty zal Prins Rob II zien resepsie waere aangebaoje in Zaal de Ster. De resepsie zal beginne óm 18.33 oer. Wilt geer Prins Rob II kómme fillesetere? Kóm dan zaoterdigaovend nao De Ster!

Zóndig 23 fibberwarie: Vastelaoves Villaasj. Belaef en sjpeel mit! Waer of gein waer, dit jaor zal de Vastelaoves Villaasj häör derde editie belaeve. Kóm kieke waat de organisatie dit jaor veur uch in petto haet. Sjtart is óm 13.33 oer en entree is gratis!

Maondig 24 fibberwarie: Rundje Limmenaad en Rundje SJNAPS. Veur miense oet Neel zin dees twee name gein verrassing meer en sjtaon garant veur ‘ne heerlikke middig mit goje meziek en ‘n lekker glaeske limmenaad of ‘n fijn glaas beer. Om 16.11 oer sjtart rundje Limmenaad veur de jeug wó-nao de Sere Jeuze Aad Prinse Sosijeteit ’t zal euvernaeme en uch mit artieste oet ós eige Neel en oet de omliggende dörpe zal vermake.

Dinsdig 25 fibberwarie: Kienjermiddig bie De Ster. Vanaaf ‘n uurke of 3 kint geer terech bie Zaal De Ster wó de jeug zal waere vermaak mit meziek. Kaeterkes en Ketjes, naem pap en mam, opa en oma, de bure en de posbode mit nao De Ster en laot uch vermake!

Dinsdig 25 fibbewarie: Aafsjloeting van de Vastelaovend. Edder jaor zalle veer helaas ouch de Vastelaovend weer mótte aafsjloete. Vanaaf 21.00 oer zal dit gaon plaatsvinje bie Zaal De Ster. Aansjloetend aan ’t aafsjloete van de Vastelaovend zal ’t Frenze bal waere gehaaje. Eine waardige aafsjloeter van ‘n sjoon sezoen!

Truuk nao nuujts