KaterNuuts: waat d’r nog te doon is!

De vastelaovend kint dit jaor neet doorgaon wie angers. Det wilt neet zegke det veer nieks veur uch in petto höbbe!

Katerjach!

Wo zeen toch alle Katers gebleve? Vreuger mauwde ’t t’r van in Neel tiedes de Vastelaovend! Ze zeen toch neet zo mer verdwene? Zeker neet! Ze höbbe zich euveral in Neel versjtop achter de hègk of in de haof, achter glaas en omme hook.

Laes wiejer

“Vastelaoves Tiktok”

Veur alle kinjer oet Neel en daoboete haje veer eine Vastelaoves Tiktok wedsjtried.
Waat mót geer doon?

  • Downlaod de Tiktok @pp.
  • Maak eine eige Vastelaoves Tiktok.
  • Wie…. Det moog geer helemaol zellef weite.

Mit verkleijdkleijer en ein gesjminkt gezich waert ut netuurlik nog sjoner. Veer gaon de leukste/orzjeneelste Tiktok oetzeuke en die verdene eine pries. D’r zeen 3 kategorieje:

  • Kinjer t/m 6 jaor
  • Kinjer van 7 t/m 12 jaor
  • Kinjer vanaaf 13 jaor

Mail diene Tiktok uterlik 13 fibberwari nao info@dekaters.nl Vergaet neet diene naam en laeftied d’r biej te vermelje. Op zunjig 14 fibberwari make veer de prieswinnaars bekind op de website en facebookpagina van VV de Katers!

Vastelaovesroete in Neel

Laot ós same kleur gaeve aan deze biejzunjere tied! Det is de gedachte achter dees aktiviteit. VV De Katers, Vastelaoves Villaasj en WijZijnMaasniel höbbe bedach det Neel toch Rood, Gael, Greun mót kleure in de Vastelaovestied! In nao-volging van ‘t suukses van de Lichjesroete wille veer mit uch de vastelaoves-sfeer in Neel vashaje.

Vanaaf 1 fibberwari toet en mit 16 fibberwari vraoge veer uch alle vastelaovesvlagge die geer in hoes höb oet de kas te haole en boete aan de gevel te laote wappere. Daonaeve zólle veer ‘t sjoon vinje es geer deil gaot naeme aan ozze Neelder Vastelaovesroete. Waat waert van uch verwach; Bedink get ludieks waat geer in uche haof, aan de gevel of achter ‘t raam kint oetbeelde. ‘t Ludiekste idee verdeent eine pries!

Deze waert zunjig 14 fibberwari a.s. óm 14.00 oer tiedes de Vastelaoves Villaasj Bingo oetgereik. Doot geer mit? Melj uch dan aan op www.wijzijnmaasniel.nl. D’r zal eine plattegróndj kómme wo op alle adresse sjtaon van de deilnaemers van de Vastelaovesroete zodet idderein nao uche sjoon versierde haof/gevel kint kómme kieke tiedes ein wanjeling door Neel!

Vlagge-aksie

Noe dit sezoen de vastelaovend neet door geit wille de Katers toch perbere mit die daag eine vastelaovessfeer in Neel te krejere. Daoveur wille veer uch vraoge de Katervlag van 1 fibberwari toet 16 fibberwari aan de gevel te hange zodet de sjtraote d’r kleurriek en aangekleijd oet zeen. Zeet geer neet in ’t bezit van ein Katervlag dan kint geer die nog altied besjtelle door ein meeltje te sjture nao info@dekaters.nl. Sjpesjaal veur dees aksie is de pries 5 euro veur ein kleine vlag. Geer kint dit bedraag euver make nao NL30RABO0131202200 o.v.v. Katervlag. Dan krieg geer de Katervlag toes bezorg.

Aad iezer

Zo-es uch bekind is waert twee maol per jaor aad-iezer verzameld door de Katers en waal in de maondje april en oktober. Vanaaf noe is ’t ouch meugelik óm tössedoor aad-iezer te laote ophaole. Veer gaon d’r dan waal vanoet det det grotere en zjwaordere sjtökke zeen die uch ech in de waeg ligke. Bie kleiner materiejaal gaon veer d’r vanoet det geer det kint beware toet de halfjaorlikse verzamelaksies. Is uch graasj te klein dan kint geer ’t volgende tillefoonnummer belle: 06-22398647.

KlassjeNeel

De verkoup van oze KlassjeNeel dae veer tradisiegetroew deur aan deur in Neel doon kin door de Corona maotregele neet doorgaon. Óm uch toch de meugelikheid te beje óm de KlassjeNeel te koupe höbbe veer de volgende alternatieve in ’t laeve gerope.

Laes wiejer

Truuk nao nuujts